koszt

koszt {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, M. kosztszcie; lm Mc. -y || rzad. -a {{/stl_8}}{{stl_7}}'nakład pieniężny przeznaczony na kupno czegoś, na opłacenie pracy itp.; wartość czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Koszt inwestycji. Koszty produkcji. Koszt domu, przejazdu. Ponieść wszelkie koszty. Zawyżać koszty. Domagać się zwrotu kosztów. <niem.>{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}bawić się {{/stl_10}}{{stl_8}}{czyimś} {{/stl_8}}{{stl_7}}kosztem; tanim kosztem {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • koszt — m IV, D. u, Ms. kosztszcie; lm M. y ( a) «suma pieniędzy wydatkowana na kupno lub opłacenie czegoś; nakład pieniężny na określony cel; wartość, cena» Koszt samochodu, lodówki. Koszty podróży, przejazdu. Koszty utrzymania. Koszty budowy domku.… …   Słownik języka polskiego

  • koszt — 1. Bawić się, zabawić się cudzym, czyimś kosztem «natrząsać się z kogoś, czynić, uczynić kogoś przedmiotem zabawy, żartów»: (...) postaci bez wrażliwości, zabawiające się cudzym kosztem (...). P. Kuncewicz, Agonia. 2. Niewielkim, tanim kosztem a) …   Słownik frazeologiczny

  • żyć — 1. Dać komuś żyć «być dla kogoś łagodnym, pobłażliwym, nie ograniczać czyichś możliwości»: Oj, daj żyć, Stasiu, poczekaj. Jak ty się w ogóle zachowujesz? Nie widzisz, że rozmawiam teraz z Krzyśkiem? P. Krawczyk, Plamka. 2. Ktoś ledwie żyje «ktoś… …   Słownik frazeologiczny

  • amortyzować — ndk IV, amortyzowaćzuję, amortyzowaćzujesz, amortyzowaćzuj, amortyzowaćował, amortyzowaćowany 1. «wyrównywać zyskami osiąganymi z użytkowania jakiegoś obiektu, koszt jego wybudowania lub zakupu» Amortyzować inwestycję. 2. «łagodzić, osłabiać… …   Słownik języka polskiego

  • robocizna — ż IV, CMs. robociznaiźnie, blm «włożona, wkładana w coś praca, zwłaszcza fizyczna, zużyta na coś praca; koszt pracy» Tania, droga, własna robocizna. Koszt robocizny …   Słownik języka polskiego

  • sumpt — m IV, D. u, Ms. sumptpcie; lm M. y przestarz. «nakład pieniężny, koszt, wydatek» dziś tylko w wyrażeniu: Własnym sumptem «na własny koszt, własnymi środkami» ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • zamortyzować — dk IV, zamortyzowaćzuję, zamortyzowaćzujesz, zamortyzowaćzuj, zamortyzowaćował, zamortyzowaćowany 1. «wyrównać zyskami osiąganymi z użytkowania jakiegoś obiektu koszt jego wybudowania lub zakupu» Zamortyzować hotel, pensjonat. Zamortyzowana… …   Słownik języka polskiego

  • кошт — издержки, расходы , уже у Ф. Прокоповича (см. Смирнов 165), укр. кошт, блр. кошт; через польск. koszt, чеш. kоšt из ср. в. н. kost(e) содержание, издержки , kosten стоить от ср. лат. co(n)stāre; см. Бернекер 1, 586; Мi. ЕW 124 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Казённокоштный студент — (от польск. koszt содержание, расход)         студент университета в России, находившийся на полном содержании государства (в отличие от своекоштного живущего на свой счёт). К. с. жили в общежитиях под надзором инспекции; по окончании… …   Большая советская энциклопедия

  • Кошт — (польск. koszt)         (устаревшее), иждивение, расходы, издержки. В некоторых учебных заведениях дореволюционной России учащиеся подразделялись на казённокоштных (принятых на содержание казны) и своекоштных (обучавшихся за свой счёт) …   Большая советская энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.